Her finder du forskellige Programmeret undervisningsprogrammer (benævnt PU), der er en selvinstruende undervisningsmetode, hvor undervisningen kan ske uden undervisers direkte medvirken. Du vil i de enkelte programmer blive mødt med et antal hæfter (PU hæfter), hvor lærestoffet er systematisk organiseret og med indbygget feedback.

Du skal starte med at gennemgå programmet, før du påbegynder slutkontrollen. Efter du har gennemgået slutkontrollen kan du åbne Instruktørvejledningen.